PRIVATUMO POLITIKA

 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?
  Šioje privatumo politikoje (toliau - Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Liukrena“ tvarko Jūsų asmens duomenis.
 2. Apie UAB „Liukrena“
  UAB „Liukrena“ (toliau – Liukrena arba „mes“), juridinio asmens kodas: 166926779, registruotos buveinės adresas: Sodininkų g. 12A, Mažeikiai, adresas korespondencijai: Ganyklų g. 28A, LT-00126 Palanga, el. pašto adresas: info@liukrena.lt, yra Jūsų asmens duomenų valdytojas.
 3. Kas yra asmens duomenys?
  Asmens duomenys yra bet kokia Liukrenos apie fizinį asmenį renkama informacija, kuri gali būti panaudota to asmens tapatybei nustatyti. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant asmens vardą, pavardę, adresą, IP adresą.
 4. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?
  Liukrena tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau nurodomais tikslais. 
  4.1 Sutarčių vykdymas
  Sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslu Liukrena tvarko šiuos asmens duomenis: kontaktinių asmenų vardą, pavardę, gimimo datą, ATK/paso Nr., kontaktinę informaciją, susirašinėjimo turinį, sutarties detales ir kt. Šie asmens duomenys yra tvarkomi teisėto intereso vykdyti veiklą pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų po sutarties galiojimo pabaigos. 
  4.2 Skolų administravimas 
  Skolų administravimo tikslu Liukrena tvarko šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, gimimo datą, įsiskolinimų sumą ir aplinkybes. Šie asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso užtikrinti sutarčių vykdymą pagrindu bei yra saugomi 10 (dešimt) metų po sutarties įvykdymo/ galiojimo pabaigos.
  4.3 Vaizdo stebėjimas
  Asmenų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas) Liukrena tvarko šiuos asmens duomenis: asmens, patenkančio į vaizdo kamerų stebėjimo lauką, atvaizdą ir judėjimą. Šie asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso užtikrinti turto ir aplinkinių saugumą pagrindu bei yra saugomi 30 (trisdešimt) dienų nuo įrašo padarymo. Apie vietas, kur Liukrena teritorijoje yra vykdomas vaizdo stebėjimas, duomenų subjektai informuojami įspėjamaisiais ženklais.
  4.4 Slapukai
  Jums lankantis Liukrenos interneto svetainėje, mes Jūsų įrenginyje galime patalpinti slapuką (angl. cookies). Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską ar mobilųjį įrenginį. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės ar programėlės naudojimo patirtį ir leidžia jas tobulinti.

  Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus:
  - Absoliučiai būtini slapukai. Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Be šių slapukų interneto svetainė neveiks tinkamai.
  - Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai. Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.
  Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis) Naudojami duomenys
  has_js Nustato, ar Jūsų naršyklėje įjungta „Javascript“. Jis sudaro sąlygas tinkamai veikti mūsų interneto svetainei. Įėjimo į interneto svetainę metu Sesijos metu, t. y. slapukas pašalinamas uždarius naršyklę. Būtinas Taip/Ne
  _ga Slapukas yra įdiegtas „Google Analytics“. Slapukas naudojamas lankytojų, sesijų, kampanijos duomenų skaičiui nustatyti ir sekti naudojimąsi svetaine analitinės ataskaitos pateikimo tikslu. Slapukai saugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktine tvarka generuojamą numerį kiekvienam lankytojui identifikuoti. Įėjimo į interneto svetainę metu 2 metus Analitinis Unikalus identifikatorius
  _gid Slapukas yra įdiegtas „Google Analytics“. Slapukas naudojamas saugoti informacijai apie tai, kaip interneto svetainės lankytojai naudojasi ja, ir padeda parengti analitinę ataskaitą apie interneto svetainės veikimą. Renkami duomenys apima lankytojų skaičių, šaltinį iš kurio jie atėjo, ir puslapius, aplankytus anonimiškai. Įėjimo į interneto svetainę metu 24 val. Analitinis Unikalus identifikatorius
  _gat Slapukas yra įdiegtas Google Universal Analytics. Slapukas naudojamas siekiant riboti užklausų dažnumą. Įėjimo į interneto svetainę metu 1 min. Veiksmingumo Reikšmės patikrinimas

   

 5. Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?
  Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Liukrena, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo. 
 6. Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?
  Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, archyvavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. 

  Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t. y. IT paslaugų teikėjai, auditoriai, teisininkai, konsultantai, ir tvarko Jūsų duomenis Liukrenos, kaip duomenų valdytojo, vardu.

  Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi ir tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. 

  Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas. 

  Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:
  - jei turime padaryti tai pagal įstatymą;
  - siekdami apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
  - ketinant perleisti bendrovės veiklos ar jos turto dalį ar reorganizuoti bendrovę ar vykdant šiuos procesus, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis (potencialiam) veiklos ar jos dalies įgijėjui, kitiems reorganizavimo dalyviams.
 7. Kokios yra Jūsų teisės?
  Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Liukrenos vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiose Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
  7.1 Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
  Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.
  7.2 Teisė atšaukti sutikimą
  Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. 
  7.3 Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos
  Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.
  7.4 Papildomos teisės
  Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.
  - Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
  - Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.
  - Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.
  - Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
  - Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.
 8. Kaip galite įgyvendinti savo teises?
  Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:
  - elektroniniu paštu info@liukrena.lt;
  - siunčiant paštu adresu Ganyklų g. 28A, LT-00126 Palanga;
  - atvykus į UAB „Liukrena“, adresu Ganyklų g. 28A, LT-00126 Palanga.
  Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

  Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą šioje Privatumo politikoje nurodyta tvarka. Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

  Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

  Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), pateikdami skundą.
 9. Atsakomybė
  Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.
 10. Privatumo politikos pakeitimai
  Liukrena gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Liukrenos interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

  Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos interneto svetainėje. Jei prisijungiate prie internetinės svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Apačioje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

  Atnaujinimo data: 2021 m. rugpjūčio 30 d.

Liukrena - patikimas partneris.